Businessbooksummariesreview.com

de kleine blonde dood

Het onderwerp van de tekst is in het begin de relatie tussen Boudewijn en zijn vader en later zijn zoontje Micky. Ik vind het beide wel interessante onderwerpen, maar als het over zijn vader gaat, vind ik het soms een beetje saai. Dat is vaak hetzelfde. Ik vind dat de schrijver het onderwerp goed uitwerkt. Hij vertelt alles op een manier zodat je helemaal in het verhaal opgaat, omdat hij het vertelt zo als hij het meemaakt. Ik denk wel eens na over de onderwerpen oorlog en het overlijden van een kind, en door dit boek zijn mijn gedachten daarover niet veranderd.
Ik denk dat de belangrijkste gebeurtenissen zijn de woedeaanvallen van Boudewijn's vader, dat Boudewijn in een psychiatrisch ziekenhuis komt en later in een gewoon ziekenhuis. En later in het verhaal dat Boudewijn een zoontje krijgt, dat Boudewijn's vader overlijdt en dat daarna Boudewijn's zoontje overlijdt. De gebeurtenissen zijn allemaal goed gedetailleerd en duidelijk beschreven, heel uitgebreid. De gebeurtenissen worden allemaal door de hoofdpersoon zelf verteld, dus de gedachten en gevoelens van de hoofdpersoon spelen denk ik een even grote rol als de gebeurtenissen want het gaat allemaal over hetzelfde en is dus ook wel even belangrijk. De gebeurtenis die de meeste indruk op mij heeft gemaakt is wanneer Micky overlijdt in het ziekenhuis. Dat vond ik zo zielig, dat Boudewijn zelf moest beslissen of Micky bleef leven of niet, heel ontroerend.
De hoofdpersoon van dit verhaal is Boudewijn en andere belangrijke personen zijn vader Rainer (als Boudewijn het over zijn jeugd heeft) en zijn zoontje Micky (als hij het over de tijd vlak voor Micky's dood heeft). Rainer is de vader van Boudewijn, Micky is het zoontje van Boudewijn. De belangrijkste gebeurtenissen zijn in het begin de woedeaanvallen van Boudewijn's vader, dat Boudewijn in een psychiatrisch ziekenhuis wordt opgenomen en daarna blindedarmontsteking krijgt. En

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Hi!
I'm Harold

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out